Academie voor Counselling en Coaching
www.opleidingcoaching.nl - www.coachacademie.nl

Beroepsopleidingen in Counselling, Coaching, Training, Intervisie en Supervisie.
Meer dan 20 verschillende diepgaande counsellings- en coachingsspecialisaties.
Freestyle Learning: Ervaringsgericht Zelfsturend Leren op jouw manier.

Hier komt de nieuwe site voor onze opleidingen tot counsellor, coach.
Hier kun je onze huidige site bekijken en
je voor de opleidingen inschrijven.
http://www.counselling.nl